dziki zakątek, przyroda pola mokotowskiego

Przyroda Pola Mokotowskiego

Miło mi Państwa poinformować, że wiosną 2016 ruszy kompleksowa, przyrodnicza inwentaryzacja Pola Mokotowskiego. Specjaliści od ślimaków, bezkręgowców naziemnych i nadrzewnych, ptaków, biedronek, porostów, trzmieli, mrówek, płazów, szaty roślinnej sprawdzą jakie organizmy można tu spotkać. Badania odbędą się za zgodą zarządców terenu (Zakładu Oczyszczania Miasta i Biura Ochrony Środowiska).

Inwentaryzacja to inicjatywa społeczna, wszyscy działamy na zasadzie wolontariatu. Dowodzi Paweł Pstrokoński, patronat nad przedsięwzięciem sprawuje prof. Maciej Luniak. Ja zostałem mianowany rzecznikiem prasowym całej akcji. Postaram się regularnie donosić jak przebiegają badania i co ciekawego spotkaliśmy na Polu. Pod koniec roku planowane jest sporządzenie raportu podsumowującego inwentaryzację.

Przedstawiam fragment opisu projektu, jego celów i założeń autorstwa Pawła Pstrokońskiego.

Warszawa, 10.12.2015 r.

„Przyroda Pola Mokotowskiego”

Projekt zespołowych badań przyrody Parku Pole Mokotowskie

Sytuacja

Park Pole Mokotowskie położony jest u styku trzech dzielnic Warszawy: Ochoty, Mokotowa i Śródmieścia. Zajmuje obszar o łącznej powierzchni 68,54 ha (www.zielona.um.warszawa.pl). Zarządcą terenu Parku jest Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), będący agendą Urzędu m.st. Warszawy.

W roku 2015 Miasto odzyskało tereny po bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, znajdujące się na tyłach Biblioteki Narodowej. Zapoczątkowało to prace planistyczne i dyskusje społeczne nad zagospodarowaniem przyłączonego terenu oraz innych części Parku. Rozważane jest m.in.: zbudowanie wybiegu dla psów, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej czy amfiteatru. Proponowane lokalizacje tych inwestycji zdaniem stowarzyszenia „Ochocianie”, reprezentującego lokalną społeczność, niedostatecznie uwzględniają wartości Parku.

Te kontrowersje oraz przykład realizowanej od 2014 roku kompleksowej inwentaryzacji przyrody innego warszawskiego parku (projekt „Przyroda Parku Skaryszewskiego”) stały się inspiracją do podjęcia analogicznych działań mających na celu dokładne poznanie flory i fauny Pola Mokotowskiego. Projekt zostanie zrealizowany przez zespół badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk przyrodniczych.

Cel

Badania, mają służyć głównie:

– dokumentacji stanu przyrody Parku i jej waloryzacji pod kątem zagospodarowania terenu;

– sformułowaniu wskazań zagospodarowania i użytkowania Parku z poszanowaniem wartości przyrodniczych;

– edukacji przyrodniczej realizowanej w formie publikacji (przewodnika), spacerów edukacyjnych, ścieżki przyrodniczej itp. Powyższe założenia zostaną zrealizowane w oparciu o informacje zgromadzone w trakcie prac terenowych oraz dostępne dane, w tym literaturowe.

Wykonanie

Zakres, szczegółowość i metodyka badań będą ustalane indywidualnie przez Uczestników Projektu. Także obszar na jakim zostaną przeprowadzone badania (część Parku na zachód od al. Niepodległości czy całe Pole Mokotowskie) zależy od decyzji poszczególnych Wykonawców Projektu.

Poza wartością naukową wyników, istotne jest też żeby były one przydatne do sformułowania postulatów ochrony przyrody Parku oraz do realizacji celów popularyzatorskich.

Zakłada się, że do końca 2016 roku opracowany zostanie raport o aktualnym stanie przyrody Parku wraz z zaleceniami dla jej ochrony/kształtowania. Wyniki badań i wnioski z nich płynące będą dostępne dla osób zainteresowanych. (…).

Reklamy
Zwykły wpis